Program konferencji

W dniu 3 października 2014 warsztaty z zakresu chirurgii korekcyjnej piersi.

w01

w02

Poziom podstawowy
Uczestnicy chirurdzy specjalizujących się w chirurgii plastycznej i onkologicznej.
Miejsce Klinika Kolasiński, 62-020 Swarzędz, ul.Staszica 20A, tel. 61 8187550, www.klinikakolasinski.pl
Język wykładowy polski

W godzinach przedpołudniowych przewidziana jest seria wykładów dydaktycznych obejmujących następujące zagadnienia:

 • anatomia i fizjologia gruczołu piersiowego – Dr hab.med. Henryk Witmanowski
 • wskazania do chirurgicznych korekcji piersi –  Dr med. Sławomir Ciesla
 • zabiegi rekonstrukcyjne piersi – Dr hab.med. Jerzy Jankau
 • charakterystyka różnych rodzajów implantów piersiowych – Dr med. Małgorzata Kolenda
 • zabiegi powiększenia piersi przy użyciu implantów piersiowych – Dr med.Jerzy Kolasiński
 • zabiegi powiększania piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej – Dr hab.med. Bartłomiej Noszczyk
 • zabiegi podniesienia i redukcji piersi – Dr med. Jerzy Kolasiński

W godzinach popołudniowych przewidziane są zajęcia praktyczne dotyczące doboru implantów piersiowych oraz operacje pokazowe

Wieczór w dyskotece

W dniu 4 października 2014 obrady plenarne

b1

w2

Poziom: Zaawansowany
Miejsce Obrad: Concordia Design, 60-813 Poznań, ul.Zwierzyniecka 3
Język wykładowy: polski i angielski (przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne)

Konferencja jest dedykowana strategii i technikom operacyjnym stosowanym w chirurgii korekcyjnej piersi z położeniem nacisku na zabiegi powiększania i podnoszenia piersi. Będą omawiane najczęstsze wskazania do zabiegów korekcyjnych piersi, najczęstsze powikłania i jak ich unikać.

Cel naukowy:

Po ukończeniu konferencja uczestnicy posiądą wiedzę w zakresie:

 • Najczęstsze wskazania do korekcji piersi
 • Profil psychologiczny pacjentek korygujących piersi
 • Bezpieczeństwo onkologiczne estetycznych zabiegów korekcyjnych piersi
 • Podstawy wyboru implantów piersiowych
 • Metody alternatywne powiększania piersi
 • Zalety i pułapki zabiegów powiększania i podnoszenia piersi

Wstępny program:

 • Najczęstsze przyczyny korekcji piersi – Dr hab.med. Jerzy Jankau
 • Profil psychologiczny pacjentek korygujących piersi – mgr Dominika Kolasińska-Szkutnik
 • Bezpieczeństwo onkologiczne estetycznych zabiegów korekcyjnych piersi – Dr hab.med. Dawid Murawa
 • Zasady wyboru implantów piersiowych – Prof. Per Heden
 • Alternatywne metody powiększania piersi – Dr hab.med.Bartłomiej Noszczyk
 • Jednoczasowe podniesienie i powiększenie piersi – zalety i pułapki – Prof. Per Heden
 • Praktyczne wskazówki w chirurgii piersi – jak osiągnąć powtarzalność dobrych efektów po operacjach różnych rodzajów piersi – – Prof. Per Heden

KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU – skomplikowane przypadki – moderator – Dr med.Jerzy Kolasiński

Uczestnicy: prof.Per Heden, dr hab.med. Jerzy Jankau, dr hab.med. Dawid Murawa, dr hab.med. Bartłomiej Noszczyk, dr n.med. Marek Budner

Zakończenie obrad godz. 15:00

Wspólny Lunch

Przewidywane są punkty edukacyjne.