Wykładowcy

Prof. Per Heden

Prof. Per Heden

Urodził się w Sztokholmie w 1951 roku. Pochodzi z rodziny o bogatych korzeniach lekarskich. Po ukończeniu studiów w Karolinska Institute jego zainteresowania skoncentrowały się na mikrochirurgii. Pogłębiał swoją wiedzę w tym zakresie w szeregu klinikach na świecie. Jako pierwszy w Szwecji wykonał operacje mikrochirurgiczne w 1981 roku. Po ukończeniu specjalizacji z chirurgii plastycznej w 1982 roku pracował w Australii (Adelaide, Melbourne) i w Stanach Zjednoczonych (Springfield, Boston – Uniwersytet Harvarda). Po powrocie do Szwecji kontynuował prace badawcze nad mikrocyrkulacją krwi i metabolizmem płatów skórnych w Karolinska Institute w Sztokholmie. W roku 1990 uzyskuje tytuł profesora tej uczelni. Był jednocześnie konsultantem z zakresu chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Karolinska Institute i w Sabbatsberg. Jest autorem ponad 100 prac z zakresu chirurgii plastycznej i mikrochirurgii oraz kilkuset wystąpień i kursów z tej dziedziny.

Od 1984 roku rozpoczął działalność w zakresie chirurgii estetycznej. W roku 1991 razem z dr Jan Jernbec załozył w Sztokholmie Akademikliniken – największą w Szwecji prywatna klinikę chirurgii plastycznej i estetycznej, która dziś posiada swoja filię także w Londynie. Prace badawcze pod kierunkiem prof. Per Hedena przyczyniły się do znacznego rozwoju implantów anatomicznych piersi. Prof. Per Heden jest organizatorem szeregu konferencji i warsztatów poświęconych chirurgii plastycznej i estetycznej piersi. Wykłada i operuje na całym świecie. Jest autorem kilku książek z zakresu chirurgii plastyczne i mikrochirurgii. Jako niekwestionowany ekspert z dziedziny chirurgii plastycznej piersi jest recenzentem wielu prac z tego zakresu. Prof. Per Heden jest członkiem American Society of Plastic Surgeons (ASPS) i International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS).


Dr hab. n. med. Dawid Murawa

Dr hab. n. med. Dawid Murawa

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w roku 2001. Od 2003 pracuje w I Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Specjalizacja: chirurgia ogólna 2003-2009, chirurgia onkologiczna 2010-2012. W 2004 roku obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem. W 2012 roku rozprawa habilitacyjna pt: Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego w połączeniu ze śródoperacyjną radioterapią – nowe wyzwanie dla chirurgii. W latach 2005-2006 stypendium Ernsta von Leydena przyznane przez Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne na pobyt w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Charite w Berlinie. W roku 2011 stypendium przyznane przez European Society of Surgical Oncology na pobyt w Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Bremen. Liczne stypendia kongresowe przyznane m.in. przez European Society of Surgical Oncology, European Cancer Organisation. Odznaczony za działalność społeczną medalem młodego pozytywisty przez Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego. Recenzent European Journal of Surgical Oncology w zakresie raka żołądka. Koordynator kilku projektów badawczych krajowych i zagranicznych. Członkostwo towarzystw naukowych: PTCHO, PTO, ESSO, EAES. Autor i współautor 268 doniesień zjazdowych oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (IF 56, MNiSW 1066). Główne zainteresowania: nowotwory żołądka, jelita grubego, gruczołu piersiowego (specjalizacja w leczeniu oszczędzającym z zastosowaniem nowoczesnych technik onkoplastycznych i przy użyciu śródoperacyjnej radioterapii) oraz nowotwory skóry (przede wszystkim czerniak).


Dr hab.n.med. Henryk Witmanowski

Dr hab.n.med. Henryk Witmanowski

Specjalista chirurgii ogólne i chirurgii plastycznej. Ukończył studia w Akademii Medycznej w Poznaniu w 1982 roku. Początkowo pracował w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii w Poznaniu, następnie w kolejnych latach odbywał staże w Instytucie Chirurgii Eksperymentalnej w Kolonii (1987-1988), w Centrum Transplantologii w Sapporo (1989-1992) i w Centrum Dializy, Homburg/Saar (1992-1994). Specjalizował się w chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej w Łodzi. W roku 1998 obronił pracę habilitacyjną. Od roku 2010 kieruje Katedrą i Kliniką Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy. Jest autorem i współautorem 180 publikacji naukowych. Jest nauczycielem akademickim.


Dr hab. n.med. Jerzy Jankau

Dr hab. n.med. Jerzy Jankau

Ukończył studia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1993 roku pracuje w Klinice Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy: „Obiektywizacja oceny odległych wyników rekonstrukcyjnych u pacjentek po amputacji piersi: porównanie dwóch metod chirurgicznych opartych na zastosowaniu tkanek własnych lub implantów ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia”. Od roku 2003 specjalista chirurgii plastycznej. Przebywał na licznych stażach i szkoleniach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (ESPRAS) i Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (ISPRAS). Uczestnik i wykładowca licznych zjazdów z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej w kraju i zagranicą. Członek rad naukowych i komitetów organizacyjnych sympozjów z zakresu leczenia chorób piersi.


Dr n. med. Sławomir Cieśla

Dr n. med. Sławomir Cieśla

Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Odbył wiele staży naukowych w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Danii. Dwukrotny stypendysta Towarzystwa Chirurgów Niemieckich. Autor ok. 50 prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautor książki : „Breast reconstruction-current techniques“opublikowanej w 2012 roku.

Od ponad 15 lat aktywnie propaguje zabiegi onkoplastyczne w zakresie piersi i skóry. Jest jednym z prekursorów jednoczasowych rekonstrukcji piersi u chorych po mastektomii z powodu raka.


Dr n.med. Małgorzata Kolenda

Dr n.med. Małgorzata Kolenda

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista chirurg. Pracowała w oddziale chirurgicznym szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu, od 1994 roku współpracuje z Kliniką Kolasiński. Odbyła liczne szkolenia w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej z zakresu chirurgii odtwórczej włosów, chirurgii piersi i leczenia procesów starzenia się twarzy.

Założyciel i obecny Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów, członek International Society of Hair Restoration Surgery oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging.

Autorka i współautorka wielu prac wygłoszonych i opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych poświęconych tematyce chirurgii odtwórczej włosów i chirurgii estetycznej. W roku 2013 uhonorowana tytułem Fellow of The International Society of Hair Restoration Surgery.


Mgr Dominika Kolasińska-Szkutnik

Mgr Dominika Kolasińska-Szkutnik

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt (PTPG, ECP). Studia z psychologii klinicznej ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a 4-letnie studia z zakresu psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Absolwentka szkoleń z zakresu teorii i praktyki psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej. Staże zawodowe odbywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, oraz w szpitalu psychiatrycznym im. Paula Giraud w Villejuif we Francji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Od dwóch lat współpracuje z Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Rożnowicach.

Od lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, w ramach której pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej.


Dr n.med Marek Budner

Dr n.med Marek Budner

Absolwent poznańskiej Akademii Medycznej, specjalista ginekolog, od wielu lat zajmujący się chirurgią korekcyjną i rekonstrukcyjną piersi. W latach 1979-1990 asystent w Instytucie Ginekologii i Położnictwa AM w Poznaniu. W latach 1990-2002 zastępca kierownika Kliniki w Hanse Klinikum Stralsund w Niemczech. Od 2002 Chefarzt Kliniki Chorób Kobiecych i Położnictwa oraz Breast Unit w Hellios Klinikum Bad Saarow w Niemczech. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i niemieckich. Posiada uprawnienia „Brustoperateur” do prowadzenia szkoleń w zakresie chirurgii piersi w Niemczech. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa. Niezmiernie aktywnie zaangażowany w publikacje i szkolenia z zakresu chirurgii piersi.